Gegevens organisatie

Gegevens cursist

Het veld factuurreferentie komt terug op onze factuur. Hier kunnen bijvoorbeeld inkoopnummers of factuurkenmerken ingevuld worden om de administratieve afhandeling van de factuur in uw organisatie te vergemakkelijken.

Indien u meerdere cursisten voor deze cursus wilt aanmelden dan graag in onderstaande velden hun volledige naam en e-mailadres invoeren.